Naturgården

privat pasningsordning

Sådan gør du

sadan gor du

  • Venteliste. Du kontakter os så tidligt som muligt for at bliver skrevet på venteliste. Du kan blive skrevet på ventelisten allerede når du er blevet gravid.
  • Optagelse. For at blive optaget i vores private pasningsordning, skal du være blevet tilbudt en kommunal plads. Det vil sige, at du skal takke NEJ til den kommunale plads du får tilbudt, og sige at du ønsker vores private pasningsordning til dit barn.
  • Opsigelse. Hvis dit barn allerede er i den kommunale dagpleje, skal du opsige pladsen hos den kommunale pladsanvisning, og sige at du ønsker at benytte vores private pasningsordning i stedet.
  • Ansøgningsskema. Sammen udfylder vi et ansøgningsskema, som vi har liggende. Vi gennemgår kontrakten som er rammen for vores private pasningsordning. Vi sørger for at sende skemaet til kommunen.
  • Økonomi. Kommunen udbetaler et tilskud til dig ved udgangen af måneden, som du overfører sammen med din brugerbetaling, så betalingen står på vores konto senest den sidste bankdag i måneden.