Naturgården

privat pasningsordning

priser

Priser

  • Forældrebetalingen er 2779 kr. pr. måned
  • Pris for plads på 46,5 timer er 9000 kr. pr. måned.
  • Tilskud fra kommunen er 6221 kr. pr. måned.
  • Kommunen yder søskenderabat på ordningen. Der er pasningsgarenti til børnehave selvom dit barn går i en privat pasningsordning.
  • Min løn reguleres løbende, som oftest omkring 1. januar, og dækker ferie, fridage og sygdom. Der betales fuld pris i ferieperioder.
  • Der er betaling alle 12 måneder om året.