Naturgården

privat pasningsordning

Fordele og ulemper

Fordele

  • Vi får ingen gæstebørn. Det er den samme børnegruppe hver dag, hvilket skaber mere ro og tryghed i børnenes hverdag. Da det er de samme børn, der er her hver dag, er risikoen også mindre for sygdom for både børnene og os.
  • I har mulighed for selv at vælge jeres børnepasser så ”kemien” passer mellem børnepasser og forældrene. Dette er rigtig vigtigt for det tætte samarbejde.
  • Jeres barn undgår utrygheden ved at skulle passes af tilfældigt udvalgte og skiftende gæstedagplejere.
  • Ved fravær i forbindelse med læge og tandlæge besøg el.lign., som er nødt til at foregå i vores åbningstid, kan vi tilbyde pasning af Henriks mor, Bente, som er godkendt af Sorø kommune. Bente vil i så fald passe børnene i vores hjem, så de kan blive i deres vante omgivelser. Bente besøger os som oftest flere gange om ugen, så børnene lærer hende godt at kende, og bliver trygge ved hende.

ulemper

  • Hvis vi har ferie, kan vi ikke tilbyde gæstepleje, hvilket betyder at I selv skal sørge for pasning.