Naturgården

Stordagpleje

Fordele og ulemper

Fordele

  • Vi får ingen gæstebørn. Det er den samme børnegruppe hver dag, hvilket skaber mere ro og tryghed i børnenes hverdag. Da det er de samme børn, der er her hver dag, er risikoen også mindre for sygdom for både børnene og os.
  • Vi holder mindre fri end den kommunale dagplejer, fordi vi ikke optjener afspadsering på møder og diverse kurser.
  • I har mulighed for selv at vælge jeres dagplejer så ”kemien” passer både for børnene og forældrene. Dette er rigtig vigtigt for det tætte samarbejde mellem dagplejer og forældre.
  • Jeres barn undgår utrygheden ved at skulle passes af tilfældigt udvalgte og skiftende gæstedagplejere.
  • Ved fravær i forbindelse med læge og tandlæge besøg el.lign., som er nødt til at foregå i dagplejens åbningstid, kan vi tilbyde pasning af Henriks mor, Bente, som er godkendt af Sorø kommune. Bente vil i så fald passe børnene i vores hjem, så de kan blive i deres vandte omgivelser. Bente besøger os som oftest flere gange om ugen, så børnene lærer hende godt at kende, og blive trygge ved hende.

ulemper

  • Hvis vi har ferie, kan vi ikke tilbyde gæstepleje, hvilket betyder at I selv skal sørge for pasning.